Prečo niektoré nákupné centrá zívajú prázdnotou a iné takpovediac praskajú vo švíkoch? O tom, či si získa obchodný dom priazeň návštevníkov nerozhoduje len zoznam obchodných prevádzok, ale najmä jeho atmosféra.

Aj nákupné centrum sa musí vedieť predať

3 tipy na zvýšenie návštevnosti a predaja v nákupnom centre - STORE MEDIA

O obchodné domy a nákupné centrá v súčasnej dobe nie je veľká núdza. Najmä vo väčších mestách sa ich nachádza hneď niekoľko, pričom štruktúra prevádzok je častokrát veľmi podobná. Čo je teda rozhodovacím faktorom úspechu? Ako docieliť, aby kroky nákupuchtivých ľudí smerovali práve k vám?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nákupný proces je ovplyvňovaný primárne racionálnymi argumentmi. Človek potrebuje nakúpiť tovar, navštívi nákupné centrum, kde tovar vyhľadá a po splnení finančných očakávaní zakúpi. Jednoznačná teória, ktorá však v praxi nie vždy funguje. Ľudia sú emotívne bytosti a z tohto ohľadu zohrávajú i v nákupnom procese veľkú rolu práve emócie. Nesmierne dôležitým je pritom najmä prvý dojem. Obchodný dom, ktorý pôsobí sterilne, nemoderne a je plný rušivých elementov, návštevníkov skôr odradí, než motivuje ku kúpe a premení na zákazníkov. Naopak, ak hneď po vstupe nadobudne návštevník pocit, že sa ocitol na príjemnom, voňavom a atraktívnom mieste, má tendenciu v tomto priestore zotrvať dlhší čas a s radosťou sa doň vracať. Neváhajte preto využiť nástroje zmyslového marketingu a vytvoriť z vášho obchodného domu pravý nákupný raj.

 

1. tip: Príjemná vôňa

Vôňa je jedným z najefektívnejších nástrojov zmyslového marketingu. Pôsobí podvedome na ľudské zmysly a účinne ich stimuluje. Nie je však vôňa ako vôňa, a preto je jej výber mimoriadne dôležitý. Zvoliť originálnu, nevtieravú, signifikantnú vôňu, ktorá sa v mysliach zákazníkov automaticky spojí s vašou značkou, vám spoľahlivo pomôže aróma marketing. Špecifickou vôňou, na mieru ušitou pre vaše nákupné centrum, návštevníkov prekvapíte priamo pri vstupe a vytvoríte tak ten najlepší welcome efekt.

Príjemný voňavý zážitok však nestačí len vytvoriť, ale je potrebné si ho aj udržať. Vôňu preto aplikujte všade tam, kde bude vašich zákazníkov účinne stimulovať – v hluchých uličkách obchodného domu, v priestore výťahov, na vstupoch z garáží, či v toaletách. Správne zvolená vôňa totiž dokáže nielen dodať esprit neutrálnemu prostrediu, ale i účinne eliminovať nežiaduce pachy napríklad na spomenutých toaletách alebo garážach.

2. tip: Hudba, ktorá neruší

Nemenej podstatným nástrojom zmyslového marketingu je i sluch. V nákupných centrách je zvuková kulisa takpovediac povinnou jazdou. Aj tu je však nutné podotknúť, že nie je zvuk ako zvuk. Tradičné rádio je nabité rôznorodou, nepredvídateľnou žánrovou skladbou, ktorá je permanentne prerušovaná moderátorskými vstupmi. Ďalším nežiaducim elementom je i externá inzercia, mnohokrát konkurenčného charakteru, ktorá odvádza pozornosť vašich potenciálnych zákazníkov nechceným smerom. Efektívnym riešením je preto „in-store radio“. Za pomoci skúseného hudobného dramaturga, ktorý vám zostaví originálny playlist, korešpondujúci s charakterom vášho nákupného centra, vytvoríte pre vašich návštevníkov príjemný hudobný podmaz. Playlist budete môcť operatívne meniť podľa fáz dňa, sezónnosti, či plánovaných akcií. Reklamný priestor bude navyše slúžiť výlučne na vami požadované účely – prezentáciu vlastných prevádzok, noviniek, akcií a eventov vášho nákupného domu. In-store radio tak bude plniť nielen úlohu zvukovej kulisy, ale i akéhosi nákupného sprievodcu vašimi obchodnými prevádzkami.

3. tip: Príťažlivý vizuálny obsah

Tretím tipom, ako podporiť návštevnosť a celkovú atraktivitu vášho nákupného centra, je využitie zrakového zmyslu. Tzv. „digital signage“ je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zaujať pozornosť vašich návštevníkov. Obrazovky a LCD panely umiestnené v priestoroch vášho obchodného domu budú pôsobiť veľmi moderným a atraktívnym dojmom. Návštevníkov, ktorí čakajú, resp. oddychujú na lavičkách, budete môcť nielen zabaviť, ale aj informovať o akciách jednotlivých prevádzok, či plánovaných eventoch vášho nákupného centra. Vstupné náklady na zriadenie LCD panelov sa vám tak čoskoro vrátia v podobe finančných výnosov z poskytnutého reklamného priestoru.

Aj vy môžete povýšiť vaše nákupné centrum na priestor, v ktorom sa budú návštevníci cítiť príjemne, budú motivovaní v ňom zotrvať čo najdlhšie a s radosťou sa doň vracať. Zvoľte si ideálnu kombináciu nástrojov zmyslového marketingu a premeňte aj náhodných návštevníkov na lojálnych a spokojných zákazníkov.

Free
Consultation

               Call us     E-mail us