„Nekrčíme, nezahadzujeme, zálohujeme“

1. 1. 2022 začala ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou sme my všetci.

Zmizli voľne pohodené plastové fľaše, plechovky a situácia sa bude určite zlepšovať.

Čo však nikto nepredpokladal je, že v odovzdaných PET fľašiach a taktiež plechovkách sa nachádajú zvyšky nápojov alebo iný obsah, ktorý po čase začína kvasiť, plesnivieť a zapáchať.

STORE MEDIA predstavuje jedinečné riešenie na odstránenie akýchkoľvek zápachov ScentAir CLEAR

Trápi Vás akýkoľvek zápach vo vašej obchodnej prevádzke? Zápach vyvoláva negatívny „welcome efekt“, ktorý môžu vaši klienti pocítiť pri prvom kontakte. Nenechajte si pokaziť prvý dojem zo svojej značky a vybudujte príjemné prostredie, kam sa klienti budú radi vracať a ostanú vo vašich priestoroch dlhšie.

Nepríjemný zápach v prevádzkach sa dá rozdeliť do hlavných skupín:

KUCHYNSKÉ PACHY

ZÁPACH CIGARETOVÉHO DYMU

ZÁPACH KÚPELNÍ

ZVIERACIE PACHY

NEMOCNIČNÉ PACHY

Po novom však zápasíme aj so ZÁPACHOM ZO ZÁLOHOVACÍCH AUTOMATOV.

Ako naša technológia funguje?

Zápach vzniká na molekulárnej úrovni ako komplexná zmes organických zlúčenín. ScentAir CLEAR neutralizuje najproblematickejšie typy pachov, ktoré sú na báze spoločných molekulárnych znakov, ako je síra, amoniak, dusík a mastné kyseliny.

ScentAir CLEAR detekuje tieto chemické zlúčeniny, naviaže sa na ne a zmení ich molekulárnu štruktúru. Takúto novú chemickú väzbu už ľudské receptory čuchu nevedia zachytiť. Výhodou je, že túto technológiu môžete spojiť s vybranými vôňami a tak zároveň neutralizovať pachy, ale aj aromatizovať priestor.

VÝSLEDOK

Naša technológia neutralizácie zápachu bola testovaná voči konkrétnym molekulám zápachu – pomocou analytickej techniky SPME a ukázalo sa, že znižuje koncentráciu pachových molekúl najmenej o 30%. O pozitívnom výsledku hovorí aj 100% spokojnosť našich klientov, ktorí používajú technológiu ScentAir CLEAR vo svojich prevádzkach.

O ďalších spôsoboch a príkladoch ako bojovať so zápachom, sa dozviete aj v Podcaste Nezmysly

Free
Consultation

               Call us     E-mail us