Zákazníci dnes hľadajú značky, ktoré sú silné, sľubujú im určitú emóciu a podľa toho postupujú aj vo svojej externej komunikácii s cieľom splniť očakávania. Napĺňanie abstraktných potrieb zákazníkov však môže byť ťažké. Je to o budovaní vzťahov a ako všetci vieme, budovať vzťahy nie je ľahké.

Existuje mnoho spôsobov, ako budovať vzťahy so zákazníkmi a premieňať náhodných zákazníkov na lojálnych. Jedným z nich je napríklad budovanie vernostných systémov, zapojenie zákazníkov prostredníctvom aktívnej účasti na sociálnych sieťach a zisťovanie spätnej väzby.

Úspešné značky prekonávajú očakávania zákazníkov - STORE MEDIA

Ako veľmi účinný spôsob budovania vzťahov so zákazníkmi je prekročenie ich očakávaní. Znie to možno nereálne, ale prekvapivo je to jednoduchšie, ako by sme si mysleli. Je potrebné nastaviť realistické očakávania zákazníkov a – prekonať ich.

Značky, ktoré prijali myšlienku prekročenia očakávaní, sú tie, ktoré sú dnes úspešné. Tajnou zbraňou na budovanie vzťahov so zákazníkmi a na prekonanie očakávaní zákazníkov v kamenných predajniach je aróma marketing.

Vďaka službe aróma marketingu môžete intuitívne rozprávať príbeh svojej značky. Náš život prežívame cez svoje zmysly a vôňa je jedným z našich najsilnejších zmyslov. Zhodná vôňa značky môže za pár sekúnd komunikovať, čo značka znamená. Pomáha vám vytvárať konzistentné skúsenosti so značkou, ktoré inštinktívne posilňujú dôveru a lojalitu vašich zákazníkov.

Vylepšenie zákazníckych skúseností s aróma marketingom je jednoduché. Ste pripravení zistiť, čo môže aróma marketing urobiť pre splnenie zákazníckych očakávaní v kamenných predajniach? Kontaktujte nás na storemedia@storemedia.eu a využite prínosy aróma marketingu pre rozvoj vášho biznisu.

Free
Consultation

               Call us     E-mail us