Nová svieža ponuka skladieb v TESCO rádiu - STORE MEDIA

TESCO Rádio prichádza s novým hudobným playlistom. Spoločnosť STORE MEDIA, ktorá je prevádzkovateľom TESCO Rádia, pripravila šťavnatú ponuku s rezkými a osviežujúcimi letnými skladbami.

Hudobný program, ktorý denne spríjemňuje návštevníkom pobyt počas nákupov v obchodnej sieti Tesco na Slovensku, je vhodnou zvukovou kulisou a dotvára príjemnú atmosféru.

Z novej sviežej ponuky letných hitov majú návštevníci predajní TESCO rádia možnosť zahrať sebe alebo svojim blízkym skladbu, ku ktorej môžu pripojiť aj pozdrav. Odvysielanie skladby aj pozdravu je bezplatné. Zoznam predajní a hudobný výber nájdete na www.tescoradio.sk

Viac informácií o prevádzkovaní In-store rádia sa dozviete na IN-STORE RÁDIO.

 

Free
Consultation

               Call us     E-mail us