Kasína a herne sú na Slovensku veľmi rozšíreným segmentom podnikania. Ako sa však efektívne odlíšiť od neustále narastajúcej konkurencie? Odpoveď je jednoduchá – využite účinné nástroje aróma marketingu.

Čas sú (vaše) peniaze

Aróma marketing pre kasína a herne - STORE MEDIA

Ľudia sa od nepamäti radi zabávajú. Je pritom úplne jedno, či ide o malé dieťa alebo človeka v dospelom veku. Kasína a herne sú preto miestom, kde svoju vášeň pre hru, súťaženie a správnu dávku adrenalínu môžu patrične uspokojiť. Ako však docieliť, aby kroky súťaženia chtivých ľudí smerovali práve do vašej prevádzky a najmä, aby sa v nej zdržali čo najdlhšie?

Herne a kasína sú v tomto smere veľmi špecifické, nakoľko ziskovosť prevádzky je priamoúmerná času, ktorý v nej zákazníci strávia. Je preto nevyhnutné vytvoriť v kasíne takú atmosféru, ktorá ľudí podnieti zostať a zabávať sa možno i dlhšie, než mali pôvodne v úmysle. Tento ambiciózny cieľ vám zaručene pomôže naplniť zmyslový marketing.

Spoznajte účinky zmyslového marketingu

Zmyslový marketing je jednou z oblastí marketingu, ktorá využíva silu svojich aktivít a ich pôsobenie na ľudské zmysly, akými sú čuch, sluch a zrak. Možno vás prekvapí, že práve čuch je jedným z najsilnejších zmyslov a dokáže ovplyvniť vnímanie recipienta vo veľmi dlhodobom horizonte. Na základe príjemných a nepríjemných pachov si ľudia vytvárajú silné asociácie k miestu, situácii a značke, čo následne ovplyvňuje ich postoje a konanie. A práve v tomto momente vstupuje na scénu aróma marketing. Marketingové aktivity, ktoré využívajú účinok vôní na ovplyvnenie ľudského čuchu, využívajú značky a firmy po celom svete. Vytvorte i vy z vášho kasína alebo herne prostredie nasiaknuté príjemnou, nevtieravou a originálnou vôňou a vaši zákazníci od vás nebudú chcieť odísť.

Voňavý marketing k vašim službám

Na mieru ušitú vôňu pre vašu prevádzku využite už hneď pri vstupe a vytvoríte tak ten najpríjemnejší welcome efekt. Očarujúca aróma vašich zákazníkov príjemne prekvapí a v mysli si ju automaticky zakódujú ako podpis vašej značky. Vôňa však nielen utvára nádherný esprit vo vašom zariadení, ale zároveň i eliminuje nežiaduce pachy. Z tohto dôvodu môžete využiť prvky aróma marketingu napríklad i v priestoroch toaliet. Sviežosť a originalitu vône, ktorá bude vašich zákazníkov sprevádzať na každom kroku, pocítite na priazni a lojalite vašich zákazníkov. Podvedome budú motivovaní zotrvať vo vašej herni dlhší čas, čo sa automaticky odrazí i na výške vašich tržieb.

Zahrajte a vyhrajte

Aróma marketing však nie je rozhodne jediným nástrojom zmyslového marketingu, ktorý pozitívne ovplyvňuje zmysly vašich zákazníkov a reguluje ich správanie či postoje k vašej značke. Nemenej dôležitým zmyslom je totiž i sluch. Tradičné rádiá však nie sú veľmi žiaducim riešením. Nekontrolovaný playlist, ktorého skladba nie vždy zodpovedá atmosfére vašej prevádzky, či permanentné moderátorské vstupy a reklamné bloky výrazne oslabujú účinok tohto média v kontexte vašich predajných cieľov. Nahraďte preto komerčné rádio za in-store rádio a sami určite, čo bude jeho obsahom. Nesmiernou výhodou je na mieru zostavený playlist, ktorý bude zodpovedať charakteru vášho kasína a jeho obsah budete môcť operatívne upravovať podľa aktuálnych potrieb. Tento benefit však pre vás nepredstavuje žiadnu starosť navyše, nakoľko všetky nastavenia, úpravy a želané zmeny sa odohrávajú v kompetencii nášho hudobného dramaturga.

Vytiahnite eso z rukáva

Trojicu ľudských zmyslov, ktoré výrazným spôsobom vplývajú na zákaznícke vnímanie vašej značky, je zrak. Stimulácia tohto zmyslu je preto nesmierne dôležitá. Samotná prívetivosť interiérového dizajnu vášho kasína či herne však nestačí. Atraktivitu vašej prevádzky a najmä pozornosť vašich hostí efektívne zvýšite napríklad umiestnením LCD panelov a obrazoviek. Tzv. digital signage predstavuje modernú, interaktívnu formu zmyslového marketingu, ktorou môžete dosiahnuť skutočne veľa. Mediálnym obsahom upriamite pozornosť vašich zákazníkov a môžete im tak nenútenou formou prezentovať rôzne služby, akcie či eventy, ktoré sa vo vašom kasíne plánujú realizovať. Prostredníctvom tohto média zákazníkov nielen informujete, ale i zabavíte a navyše sa pre vás táto forma prezentácie môže stať i zdrojom ďalších príjmov. Vysielací obsah totiž môžete doplniť o reklamné pásmo pre externých inzerentov, s ktorými vaša prevádzka priamo či nepriamo spolupracuje.

Zvoľte si správnu kombináciu účinných nástrojov zmyslového marketingu a premeňte vaše kasíno či herňu na miesto, v ktorom sa budú vaši zákazníci cítiť nanajvýš príjemne. Komfort, ktorý im poskytne aróma marketing, in-store rádio a digital signage, pocítite nielen dlhšom čase, ktorý u vás zákazníci strávia, ale aj na svojich rastúcich tržbách.

Free
Consultation

               Call us     E-mail us