Naplňte očakávania vašich zamestnancov i klientov a premeňte sterilné centrum administratívnych služieb na priestor, v ktorom sa budú cítiť príjemne, sústredene a činorodo. Za pomoci účinných nástrojov zmyslového marketingu totiž zvýšite nielen samotnú atraktivitu administratívnej budovy, ale aj výkonnosť jej pracovníkov.

Šikovní zamestnanci vyžadujú viac

Ako zvýšiť atraktivitu prostredia v administratívnej budove - STORE MEDIA

Doba sa mení, menia sa technológie, ľudia a s nimi i pracovný trh. Mladí, talentovaní uchádzači o prácu sú si vedomí svojich kvalít, a tak sa pri výbere zamestnania rozhodujú podľa novodobých kritérií. Už dávno totiž nie je jediným lákadlom výška mzdy, či pracovné zaradenie. Od moderného zamestnávateľa sa očakáva (už takmer samozrejmý) balík nefinančných benefitov, akými sú napríklad flexibilný pracovný čas, home office a v neposlednom rade pohodová atmosféra na pracovisku v podobe relaxačných miestností vybavených tuli vakmi, či stolným futbalom. Ak chcete držať krok s najlepšími a pritiahnuť k sebe tých najlepších, mali by ste vo svojej firme vytvoriť to najprívetivejšie prostredie. Segment administratívy je častokrát definovaný veľmi striktným a konzervatívnym charakterom. Zamestnanci preto môžu mať tendenciu upadať do stereotypnej rutiny a akejsi uniformnej dekadencie. Za pomoci účinných nástrojov zmyslového marketingu však môžete tento stav veľmi rýchlo a efektívne zvrátiť.

Zmyslový marketing je spôsob, akým podniky ovplyvňujú zmysly spotrebiteľov a vyvolávajú tak u nich emócie regulujúce nákupné správanie, či samotné vnímanie produktu a značky. V prostredí administratívnych služieb môže zmyslový marketing výrazným spôsobom ovplyvniť správanie zamestnancov a ich celkové vnímanie atraktivity pracovného prostredia. Ako? Napríklad využitím aróma marketingu.

Ako zvýšiť atraktivitu prostredia v administratívnej budove - STORE MEDIA

Kancelária, ktorá zamestnancom zavonia

Aróma marketing pôsobí na ľudský zmysel – čuch. Zvolením správnej vône a jej rozptýlením do priestoru môžete dosiahnuť skutočne veľa. Už priamo pri vstupe do administratívnej budovy vytvoríte vhodnou arómou očarujúci welcome efekt, ktorý zaujme nielen samotných zamestnancov, ale i klientov centra administratívnych služieb. Na mieru ušitá vôňa vytvorí pre vašu firmu špecifický podpis, ktorý sa v mysliach ľudí, zamestnancov i klientov dlhodobo uloží do pamäte a prepojí s vašou značkou. Vôňa pritom nevytvára iba príjemnú aromatickú kulisu, ktorá dokáže zamestnancov na pracovisku stimulovať k pracovnému výkonu, ale navyše i účinne eliminuje nežiaduce pachy. Vo veľkých administratívnych budovách, kde je predpoklad vysokého počtu zamestnancov, je tento benefit skutočne na nezaplatenie. Nie je ničím neobvyklým, že sa z firemných kuchyniek šíri obťažujúca aróma domácich, či objednaných jedál. Takisto v relaxačných miestnostiach, ktoré sú vybavené napríklad stolným futbalom, zostane neraz pachová stopa po oduševnených súbojoch. Všetky tieto nepríjemné pachové elementy môžete odstrániť špecifickými pohlcovačmi pachov, ktoré sú súčasťou populárneho aróma marketingu.

V rytme pracovného tempa

Vôňa však nie je jediným riešením, ktoré zmyslový marketing ponúka. Nemenej podstatným je i ovplyvňovanie ďalšieho z ľudských zmyslov, a tým je sluch. Hudobnú kulisu firmy zvyčajne vytvárajú využitím klasického rádia. Toto je však plné nežiaducich a rušivých reklám, ktoré môžu byť pre vašu firmu kontraproduktívne. Sústredenosť pracovníkov a pozornosť klientov takisto narúšajú i moderátorské vstupy, ktorých obsah nemusí korešpondovať s vašimi firemnými zámermi. Efektívnym riešením, ako vytvoriť príjemný hudobný podmaz pre vašich recipientov, a zároveň ich účinne stimulovať, je tzv. in-store rádio. Výhodou tohto média je jeho absolútna kontrola. Playlist vám ušije na mieru hudobný dramaturg tak, aby maximálne korešpondoval s vašimi cieľmi – napríklad stimulovať zamestnancov k vyššej pracovnej výkonnosti. Hudobný obsah môžete navyše kedykoľvek zmeniť podľa aktuálnych potrieb a prispôsobiť tak obsahovú skladbu nielen sezónnosti, ale i etape dňa. Všetky zmeny pre vás zabezpečí prevádzkovateľ in-store rádia na diaľku vo svojej réžii, takže sa o nič nemusíte starať.

 

Zostaňte v obraze

Popri účinnej stimulácii čuchu a sluchu by sme však nemali zabúdať ani tretí, mimoriadne silný ľudský zmysel – zrak. Sterilné prostredie administratívnych centier môžete premeniť na moderný, interaktívny priestor, v ktorom to žije a vdýchnuť mu nový život v podobe tzv. digital signage. LCD obrazovky a panely skrátia čas čakania vašim klientom, a zároveň ich oboznámia so zaujímavými informáciami. Lákavou formou tak odkomunikujete vašim klientom aktuálne služby, otváracie hodiny, novinky, či obchodné úspechy. Tento skvelý PR kanál výborne poslúži i v rámci vašej internej komunikácie medzi vašimi zamestnancami. Ponuka denného menu okolitých reštaurácií, kaviarní, či partnerských služieb, poslúži nielen vašim pracovníkom, ale i vám. Príjmy z externej inzercie umiestnenej na vašom mediálnom nosiči, vám môžu priniesť nový zdroj príjmov, ktorými šikovne vykompenzujete počiatočné náklady na inštaláciu.

Zvoľte si vhodnú kombináciu účinných nástrojov zmyslového marketingu a premeňte vaše administratívne centrum na miesto, kde sa budú vaši zamestnanci i klienti cítiť nanajvýš príjemne. Zvýšite tak návštevnosť vašej inštitúcie, a zároveň podporíte atraktivitu pracoviska, ako aj výkonnosť vašich zamestnancov.

Free
Consultation

               Call us     E-mail us