Zákazník v 21. storočí je každý deň zaplavený stovkami reklám z rádia, televízie, alebo iných médií. Zvykli sme si, že reklamu už skoro vôbec nevnímame. Nepočúvame a tak trochu vypíname mozog, vždy keď na nás vyskočí nejaký reklamný spot. 

Ako je teda možné zaujať zákazníka a sprostredkovať mu informácie tak, aby ich nepovažoval za otravnú reklamu?

Oslovenie zákazníka zaplaveného reklamou - STORE MEDIA

Najefektívnejším spôsobom je reklama na mieste predaja. Tento spôsob reklamy zastihne zákazníka pri nakupovaní. Presne v momente, keď je mentálne nastavený, že ide míňať peniaze.

Reklama na mieste predaja je jediný druh reklamy, ktorý zákazníci považujú za užitočný.

Poskytuje informácie o produktoch, zľavách a pripravovaných eventoch.

Reklamné spoty v obchodoch efektívne podporujú predaj a sú veľmi presne nastavené.

Klienti si určujú, ako často a v akých časoch sa reklamný spot  bude vysielať, podľa toho akú cieľovú skupinu zákazníkov chcú osloviť. Dôležitú úlohu pri POS (point of sale) reklame zohráva aj spíker. Vyberá sa podľa toho, aký produkt chce klient v reklamnej kampani propagovať – mužský alebo ženský hlas.

Reklama na mieste predaja sa štandardne kombinuje s In-Store rádiom, ktoré vytvára vhodnú hudobnú kulisu, a zároveň vytvára priestor pre reklamné spoty, ktoré sú zakomponované do hudobného playlistu.

 

Free
Consultation

               Call us     E-mail us