Domovy sociálnych služieb, opatrovateľské centrá, či zariadenia pre seniorov… názvy, ktoré v mysliach mnohých ľudí vyznievajú rozpačite a neprívetivo. Za pomoci účinných nástrojov zmyslového marketingu však môžete vnímanie vášho zariadenia razantne zmeniť a navodiť vašim návštevníkom i klientom pocit, že sú na správnom mieste.

Jeseň života v neznámom prostredí

Objavte nesmierny význam zmyslového marketingu v zariadeniach pre seniorov

Umiestnenie príbuzného do zariadenia opatrovateľskej služby býva neľahkým životným rozhodnutím. Avšak vek a spolu s ním pribúdajúce zdravotné komplikácie starších ľudí, zavedú mnohé rodiny takpovediac do slepej uličky, z ktorej jediná schodná cesta vedie práve do domova sociálnych služieb. Vytrhnúť seniora z prostredia jeho domova je preto mimoriadne náročná situácia ako po psychickej, tak i po morálnej stránke. Výber zariadenia nebýva jednoduchý.

Miesto, na ktorom milovaný príbuzný strávi posledné roky svojho života, by malo pôsobiť čo možno najpríjemnejším dojmom. Profesionalita, no zároveň ľudský prístup personálu v čistom a bezpečnom prostredí, by mali byť v domove seniorov samozrejmosťou. Napriek tomu však pocit útulného domova častokrát absentuje. Prítomné sú najmä nelichotivé pachy, ktoré odrážajú jednak sterilitu zdravotníckeho zariadenia a dvojak i odér špecifický pre klientelu seniorského veku.

Nový domov vám musí zavoňať

Čuch je silný indikátor našich vedomých, ale i nevedomých pocitov. Dokáže sa zakoreniť veľmi intenzívne a najmä dlhodobo do našej mysle a vytvoriť si tak nekompromisné asociácie a väzby k danej situácii, osobe, či miestu. V prípade zariadenia pre seniorov dokáže byť nežiaduci pach presne tým elementom, ktorý definitívne rozhodne o tom, že sa príbuzní rozhodnú hľadať náhradný domov pre svojho člena rodiny niekde inde. S faktom, že vaše opatrovateľské centrum príliš „nevonia“ sa však rozhodne nemusíte zmieriť! Využite účinný aróma marketing a premeňte váš domov sociálnych služieb na miesto, ktoré budú vaši klienti a ich rodiny považovať za skutočný domov.

Aróma marketing, ako už vyplýva zo samotného názvu, využíva silu vône a jej pôsobenie na ľudské zmysly. Nie je však vôňa ako vôňa, a preto je úlohou aróma marketingu prispôsobiť ju takpovediac na mieru danému priestoru. Vôňou vo vašom zariadení pritom dosiahnete skutočne veľa: Hneď pri vstupe navodíte vašim návštevníkom príjemný welcome efekt, ktorý možno ani sami nečakali. Vôňa ich bude nenásilne sprevádzať po celom vašom zariadení a vytvorí tak špecifický podpis značky vášho centra. Jej pridanou hodnotou je nielen vytvorenie voňavej atmosféry, ale aj schopnosť eliminovať už existujúce pachy, ktoré sa v zariadení nachádzajú. Odbúrajú tak zdravotnú sterilitu, pach jedál, toaliet či špecifický esprit seniornej klientely.

Keď nelieči ticho, ale hudba

Podporiť pozitívnu atmosféru centra je možné viac, ako len príjemnou vôňou. Čuch totiž ide ruka v ruke s ďalším ľudským zmyslom, a tým je sluch. Domovy opatrovateľských služieb sú v tomto smere špecifickým segmentom. Aj keď zmysly klientov sú už vplyvom veku oslabené, stále však existujú a je potrebné ich stimulovať. Pomalé melodické tóny navodia klientom, ale aj ich príbuzným pocit uvoľnenia, kľudu a relaxu. Naopak rezké hudobné tóny dokážu obyvateľov domova motivovať k aktivite, pohybu a rôznym záujmovým činnostiam. Hudba navyše sama o sebe vytvára v ponurom prostredí domova sociálnych služieb príjemnú, povzbudivú a životaschopnú atmosféru.

Najlepšou voľbou je preto tzv. in-store rádio. Špeciálny playlist je zostavený hudobným dramaturgom konkrétnemu zariadeniu na mieru. Jednotlivé skladby pritom možno operatívne variovať podľa individuálnych potrieb, pričom sa samotné zariadenie nemusí o nič starať. Narozdiel od klasického rádia, in-store rádio nie je prerušované nežiaducou reklamou, či moderátorskými vstupmi, ktorých obsah nemusí byť pre vašich klientov atraktívny. Využiť môžete len takú reklamu, ktorú si sami navrhnete – napr. promo vášho vlastného zariadenia, sponzorských firiem, a pod.

Ulahoďte i očiam vašich klientov

Atraktivitu prostredia môžete posunúť o úroveň vyššie aj využitím tretieho ľudského zmyslu, a tým je zrak. Počuli ste už o digital signage? Jeho princíp spočíva v inštalácii obrazoviek a LCD panelov, ktoré dodajú vášmu centru pre seniorov úplne nový rozmer. Zariadenie bude vyzerať veľmi súčasne a pôsobiť moderným, technicky vyspelým dojmom. Aj keď to na prvý pohľad nemusí byť zrejmé, tento fakt je vo vnímaní seniorského zariadenia veľmi podstatný. Hoci rodina umiestňuje do domova svojho príbuzného v pokročilom veku, pre ktorého moderné technológie nemajú hlbší význam, ich prítomnosť budí dojem nadštandardu a pokročilej úrovne starostlivosti.

Na LCD obrazovkách sa môžu vaši klienti a ich návštevy oboznámiť s novinkami a aktuálnymi informáciami o vašom zariadení, či dozvedieť sa o podujatiach, ktoré sa budú konať u vás alebo vo vašom okolí… Voľný reklamný priestor navyše môžete využiť aj pre externú inzerciu a zabezpečiť si tak návratnosť investovaných prostriedkov.

Premeňte váš dom opatrovateľských služieb na miesto, ktoré budú vaši klienti s hrdosťou a láskou nazývať svojim domovom. Zvoľte si ideálnu kombináciu účinných nástrojov zmyslového marketingu a vybudujte si spokojnú klientelu, pre ktorú vaše zariadenie nebude nutným zlom, ale šťastnou voľbou.

Free
Consultation

               Call us     E-mail us