Určite ste ich počuli…

Viacerí nakupujeme v hypermarketoch. Či už sú to potraviny alebo veci potrebné do domácnosti. Mnohí z nás už nakupujú tzv. “auto-pilot” systémom: nakupujem podľa zraku. Vidím, prehodnotím, vložím do košíka. Snažíme sa túto úlohu splniť čo najrýchlejšie a opustiť hypermarket v čo najkratšom možnom čase.

V priestoroch, v ktorých sa však cítime dobre, t.z. je tam príjemná atmosféra, hrá hudba, možno cítime aj nejakú vôňu, sa pokojne zdržíme aj dlhšie. K takýmto priestorom patria aj nákupné centrá, ktoré majú svoje in-store rádio. Dnes Vám dávame do pozornosti veľko-pobočkové siete hypermarketov na Slovensku a v Českej republike.

TESCO rádio

Hypermakety, ale tiež aj menšie pobočky obchodnej siete Tesco, prevádzkujú svoje In-store rádio v spolupráci so STORE MEDIA. Nepretržité vysielanie želanej hudby zabezpečujeme technicky – profesionálnym ozvučením. Pre reťazec zabezpečujeme aj výrobu komerčných spotov a interných reklamných oznamov. Široké pokrytie a stovky prevádzok pravidelne servisujeme a staráme sa o bezchybný chod In-store rádií na Slovensku a v Českej republike. www.tescoradio.sk www.tescoradio.cz

MAKRO rádio

V Českej republike zabezpečujeme In-store rádio pre obchodnú sieť prevádzok MAKRO. Poctivo a individuálne vybraný hudobný mix je spojený s reklamnými spotmi a oznamami. Želanú atmosféru dotvárajú aj reklamné obrazovky.

ALBERT rádio

Veľmi úspešnou a pobočkovo rozvinutou sieťou v Českej republike je aj Albert. Pre reťazec zabezpečujeme nepretržité vysielanie hudby, výrobu reklamných spotov. Reťazec je známy aj tým, že pred otvorením prevádzky a mimo otváracích hodín, kedy sa však v priestoroch nachádzajú zamestnanci, požaduje od nás upraviť vysielanie pre ich potreby, s rôznymi oznamami alebo relaxačnými cvičeniami. www.albertradio.cz

Skúseností s In-store rádiom má STORE MEDIA nespočetne veľa. Určite by to bolo aj na knižku alebo manuál, ako na to. Najideálnejšie však je zveriť sa do našich rúk. Individuálny výber hudby, profesionálne technické riešenie, výroba spotov a oznamov a tiež aj zabezpečenie ochranných zväzov. To všetko zabezpečíte na jednom mieste.

 

 

Free
Consultation

               Call us     E-mail us