Koupě nového automobilu bývá pro mnohé lidi velmi důležitým rozhodnutím. Jelikož jsou investice do nového čtyřkolového miláčka rodiny poměrně vysoké, výběr toho pravého vozidla nebývá většinou jednoduchý. Za pomoci účinných nástrojů aroma marketingu však můžete rozhodování svým zákazníkům výrazně usnadnit.

Komfortní a bezpečná jízda životem

Prodejna automobilů: Takto z ní vytvoříte luxusní a voňavé místo - STORE MEDIA

Dnes si už život bez auta umí představit jen málokdo. Zejména lidem v produktivním věku, kteří denně zdolávají náročné pracovní tempo, pomůže spolehlivý automobil ušetřit spoustu cenného času. Rovněž pro rodiny s dětmi je auto nenahraditelným pomocníkem, díky kterému dokáží stíhat svůj denní kolotoč povinností. Cílová skupina je proto vskutku široká, jedno však má společné. Automobil si vzhledem k finanční náročnosti lidé nekupují každý den, proto jejich volba podléhá náročným kritériím. Jak tedy lidi podnítit, aby si automobil zakoupili právě ve vašem showroomu? Odpověď je jednoduchá: Využijte smyslový marketing a jeho nástroje a zákazníci zaparkují právě u vás.

Přeřaďte na vyšší level rychlostí lidských smyslů

Smyslový marketing je v současnosti stále využívanější oblastí marketingu, za jehož pomoci dokáží marketéři po celém světě ovlivňovat emoce a chování potenciálních zákazníků a přeměňovat je na reálné a loajální. Jak už prozrazuje samotný název, jedná se o regulaci lidských smyslů, které reagují na přijaté podněty z okolí. Marketingové nástroje tak dokážou účinně ovlivnit čich, sluch a samozřejmě i zrak. Víte, který z uvedených smyslů je podle výzkumů na vnímání podnětů nejcitlivější? Možná vás překvapí, že je to právě čich. Je totiž vědecky dokázáno, že až 75% emocí, které se v člověku odehrají během dne, ovlivňují čichové vjemy. Čich hraje přitom důležitou roli také v ukládání vzpomínek a různých asociací do dlouhodobé paměti. Využijte tyto cenné poznatky ve svůj prospěch a regulujte postoje a chování vašich potenciálních zákazníků za pomoci aroma marketingu.

Když je hnacím motorem čich

Aroma marketing je podoblastí smyslového marketingu a jeho nesmírnou sílu ucítíte i na své kůži, a to doslova. Takzvaný voňavý marketing totiž ušije pro váš showroom specifickou vůni, která se stane podpisem vaší značky. Cílem je, aby byla vůně výjimečná, příjemná, nevtíravá, vysoce kvalitní, zdravotně nezávadná a dokonale korespondovala s charakterem vaší značky. Originální esprit, který vaši zákazníci ucítí hned při vstupu do showroomu, vytvoří pozitivní welcome efekt a výborný první dojem. A právě ten je velmi důležitý: zákazníka ke koupi nového vozu buď svižně nastartuje nebo ho odradí. Po vytvoření prvního dojmu na bázi příjemné vůně je samozřejmě nezbytné tento pocit dlouhodobě udržet. Jelikož se zákazník rozhodl investovat značné finanční prostředky, je třeba, aby se ve vaší prodejně cítil příjemně – vůně nového auta a kůže podpořena sofistikovaným parfémem v něm zakoření pocit luxusu, který je tou nejrychlejší cestou k uzavření obchodu.

Melodie luxusu a vyšší prodejnosti

Neméně důležitým lidským smyslem, který ovlivňuje zákazníkovo rozhodování, je sluch. Jelikož tiše působí na zákazníky velmi rozpačitě a indiskrétně, mnoho prodejen využívá k vytvoření hudební kulisy klasické rádio. Pro komerční rádio je však typický neregulovatelný obsah – hudba, která nekoresponduje s charakterem vašeho provozu, ani nestimuluje zákazníky k delšímu pobytu ve vašem showroomu, či přímé koupi. Programovou skladbu navíc permanentně přerušují moderátorské vstupy a reklama, která je častokrát konkurenčního charakteru. Efektivním řešením je proto in-store rádio, při kterém vám podobná jízda střemhlav nehrozí. In-store rádio funguje na principu přesně určeného obsahu, který vám na míru sestaví hudební dramaturg. Obsah lze operativně měnit podle vašich aktuálních potřeb – části dne, sezóny, či potřebných cílů. Reklamní prostor můžete navíc využít na vlastní selfpromo, informace o novinkách ve vašem showroomu, plánovaných eventech, či různých akcích.

Zelená pro digitální média

Vytvořit v prodejně automobilů voňavý prostor s příjemnou hudební kulisou však v dnešní dynamické době už tak docela nestačí. K dotvoření atmosféry, která dýchá moderními technologiemi, komfortem a luxusem, je nezbytné stimulovat i třetí lidský smysl, a tím je zrak. Tuto důležitou roli dokonale vyřeší tzv. digital signage. Interaktivní LCD obrazovky a digitální panely promění interiér vaší prodejny na atraktivní showroom dýchající nejnovějšími technologiemi. LCD monitory vytvoří nejen moderní vizuální kulisu, ale navíc i zabaví a informují vaše zákazníky. Zákazníkům tak příjemně zkrátíte případný čas čekání a nenucenou formou jim odkomunikujete novinky, akce, slevy a různé benefity, které jim váš exkluzivní showroom nabízí. Volný prostor v tomto médiu můžete využít i na reklamu pro externí inzerenty, díky čemuž získáte vedlejší, ale zajímavý zdroj příjmů.

Nástroje smyslového marketingu se v současnosti stávají povinnou výbavou pro každý luxusní showroom s automobily. Aroma marketing, in-store rádio a digital signage spolehlivě připoutají zákazníky k vaší značce a přemění je na věrné a loajální zákazníky.

Bezplatná
konzultace

               Zavolejte nám     Pošlete nám email