Představte si, že uděláte ve své firmě průzkum zaměřený na zjištění spokojenosti zaměstnanců s poskytovanými benefity. Utvrdíte se v zažitých formátech, identifikujete slabá místa, uděláte příslušná opatření a myslíte, že máte vyhráno.

Co však, pokud zamýšlený nový benefit v konečném důsledku přinese kromě požitku i nežádoucí efekt, který nelze přehlížet? Znáte ten pocit?

Když benefit lidem ve firmě nevoní - STORE MEDIA

Situace na pracovním trhu

Udržet si dnes kvalitní pracovníky není vůbec jednoduché. Sehnat je ještě obtížnější. Nemluvě o tom, že i samotná věková struktura zaměstnanců se mění a na trh práce přicházejí generace s úplně jinými zájmy.

Firmy se předbíhají v tom, jaké benefity nové generaci poskytnou. Bezplatné sportoviště, home office, teambuildingy, relaxační místnosti s herními konzolemi nebo stolním fotbalem, donáška jídla na pracoviště, relaxační a odpočinkové místnosti… Vše s cílem poskytnout zaměstnancům nefinanční motivaci patřit do týmu.

Ne každý benefit je zcela fit

Podívejme se však blíže na některé novodobé benefity. Například relaxační místnosti. Firmy vynakládají nemalé prostředky na vybudování takových prostor. Primárně v nich nevzniká žádná přidaná hodnota firmy, ovšem v dnešní době jsou již ve firmě 50+ zaměstnanců „must“. Přestože provoz takových prostorů měsíčně stojí značné prostředky (pronájem, energie, úklid), nevyužívají je všichni zaměstnanci. Důvod může být zcela prostý.

Představte si, že v relaxační místnosti firmy zřídíte stolní fotbal. Oduševnělá parta čtyř kolegů během pauzy může být příčinou nepříjemných pachů, které na delší dobu zamezí využití této zóny dalšími zaměstnanci. To má za důsledek fakt, že investice do relaxačních zón ve firmě se v přepočtu na jednoho zaměstnance, který ji využívá, značně prodražuje. Vynaložené prostředky nesplňují svůj účel.

Když jsme už u zápachu, je tu i další benefit, který přináší riziko. Firemní jídelny nebo koutky vyčleněné na konzumaci jídla. Zaměstnanci je využívají při stravování přes donáškovou službu přímo ve firmě. Zaměstnavatelé je zřizují, aby se vyhnuli konzumaci jídel přímo za počítačem. Vždyť takové aroma bramboračky nebo smaženého řízku není pro ostatní kolegy právě nejpříjemnějším zážitkem.

Welcome efekt

Na jedné straně to řeší situaci pro ostatní kolegy, avšak problém s nepříjemnými pachy ve firmě není zdaleka vyřešen. Jídlo totiž třeba od vstupních dveří do jídelny nějak dostat. A tady je další kámen úrazu. Donášková služba ve většině případů jídlo přináší hlavním vchodem. I když se jídelna nachází v bezprostřední blízkosti, pachové stopy po jídle ve vstupním prostoru zůstanou.

A teď si představte, že do takové atmosféry přijdou čichově přecitlivělí kolegové nebo ještě hůře, obchodní partneři, kteří přišli na schůzku. Aroma nezanechá právě nejlepší první dojem a welcome efekt je v okamžiku porouchaný.

Co s tím

I tento problém má řešení. Dnes jsou na trhu dostupné technologie, které dokáží prostor (bez ohledu na jeho velikost) dostatečnou silou aromatizovat. Nemám na mysli rozvěšení „voňavých stromků“ po celé firmě nebo stříkání aerosolových osvěžovačů vzduchu každých 5 minut. Existují moderní technologická řešení, které fungují na principu samoobsluhy, mohou se naprogramovat přesně na docílení požadovaného efektu a k dispozici jsou formou služby bez nutnosti jednorázové investice.

Na trhu jsou dostupné vůně, které firma může využít ať už na neutralizaci nepříjemných pachů nebo k vytvoření příjemné atmosféry a tzv. welcome efektu. Takové řešení je odpovědí tak na vstupní prostory, jakož i na zmíněný problém v relaxační místnosti. Jistě, stále je možnost vyřešit danou situaci přísným zákazem konzumace jídla v prostorách firmy nebo příkazem požívání antiperspirantu v 15 minutových intervalech. Pro moderní firmu je však určitě vhodnější postavit se ke tomu sofistikovaněji a aromatizaci přenechat na profesionály.

Bezplatná
konzultace

               Zavolejte nám     Pošlete nám email