Tesco Rádio je hudobný program, ktorý Vám denne spríjemňuje nákup v obchodnej sieti Tesco na Slovensku.

Ak ste sa rozhodli využiť možnosť zahrať sebe či svojim blízkym skladbu, vyberte prosím pieseň z priloženého zoznamu a označte čas, kedy chcete aby odznela. Pripísať môžete aj pozdrav. My ho nahovoríme do skladby a odvysielame v predajniach Tesco po celom Slovensku.

Odvysielanie skladby aj pozdravu je bezplatné.

Každý užívateľ môže dať zahrať skladbu iba jeden krát týždenne.

Vyberte si svoju pieseň

Vyberte si deň a čas, v ktorom má byť vaša pieseň odvysielaná

(ak je v poli zobrazený názov piesne, znamená to, že daný termín je už obsadený)

Čas/deň Sunday 05.04.2020 Monday 06.04.2020 Tuesday 07.04.2020 Wednesday 08.04.2020 Thursday 09.04.2020 Friday 10.04.2020 Saturday 11.04.2020 Sunday 12.04.2020 Monday 13.04.2020 Tuesday 14.04.2020
09:00 Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať
11:00 Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať
13:00 Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať
15:00 Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať
17:00 Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať
19:00 Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať

Pravidlá Prevádzkovateľa o vysielaní v Tesco Rádiu
Prevádzkovateľom Tesco Rádia je spoločnosť Store Media, s.r.o.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neodvysielať želanie, prípadne ho upraviť tak,
aby bolo pre vysielanie vhodné. O jeho vhodnosti rozhoduje Prevádzkovateľ.
Viac infomácií o možnosti reklamy v Tesco rádiu nájdete na http://tescoradio.sk/tescoradio